Brand Name

Công Trình Tiêu Biểu

Cọc vuông BTCT ứng suất trước

Cọc vuông BTCT ứng suất trước là sản phẩm áp dụng cho ngành dân dụng, công nghiệp, công trình thủy và giao thông. Là một trong những giải pháp kết...

Dầm cầu BTCT DƯL dùng trong giao thông nông thôn thiết kế theo quyết định 3095/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013

Công trình giao thông nông thôn là một trong những quan tâm của xã hội đến đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa. Vì thế, trong những năm qua, nhân sự...

Công trình cầu Bình Lợi

Thiết kế thùng chụp (steel house) phục vụ thi công Công việc thiết kế, thi công thùng chụp với mục tiêu tạo không gian khô ráo, thuận tiện để thi...