Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp III
 • Qui mô:
  • Sơ đồ cầu: 5 nhịp x 15m + 3 nhịp x 33m + 5 nhịp x 15m. Kết cấu nhịp BTCT DƯL, mố trụ BTCT trên nền cọc 30x30cm, 45x45cm (tùy vị trí mố.trụ)
  • Khổ cầu: 6m + 2 lề x 0.3m = 6.6m
  • Tải trọng thiết kế: H10 theo tiêu chuẩn 22 TCN 18-79
 • Đánh giá cấp tải khai thác sau kiểm định theo QCVN 41:2016/BGTVT :
  • Xe thân liền: 18 tấn
  • Xe sơ mi rơ moóc: 26 tấn
  • Xe kéo rơ moóc: 29 tấn
 • Năm thực hiện: 2016