Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Thuận Việt đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1714.

Bằng quyết định số 362/GCN-BXD ngày 11/07/2017, Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1714. Theo đó các lĩnh vực chính được cấp phép bao gồm:

 • Thử nghiệm cơ lý xi măng.
 • Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.
 • Thử cốt liệu bê tông và vữa.
 • Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.
 • Thử nghiệm nhựa bitum.
 • Thử nghiệm tại hiện trường.
 • Thử nghiệm kim loại và liên kết hàn

Đặc biệt, trong các chỉ tiêu được cấp phép, chúng tôi được thực hiện các phép thử chuyên ngành:

 • Cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.
 • Xác định cường độ, độ đồng nhất và khuyết tật của bê tông bằng phương pháp siêu âm.
 • Đo dao động công trình.
 • Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén bê tông.
 • Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy.
 • Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghệm chất tải tĩnh.
 • Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt của cấu kiện BTCT
 • Kiểm định thử tải cầu.