Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Kè xử lý sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền (sau trường tiêu học Tân Phú Đông), Sa Đéc, Đồng Tháp:

 • Vị trí: Đoạn kè xử lý sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền, phía sau trường tiểu học Tân Phú Đông, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp:
 • Qui mô :
  • Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Cấp công trình: cấp IV;
  • Tải trọng thiết kế: 400 kG/m²;
  • Chiều rộng: lề bộ hành 2.7m + bề rộng lan can 0.3m = 3m;
  • Chiều dài đoạn tuyến: 85m;
  • Xử lý sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị.
 • Qui mô kè:

Dự án: Nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1:

 • Vị trí: Cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, thuộc Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh:
 • Qui mô trước khi thực hiện dự án:
  • Loại dự án: Công trình giao thông;
  • Cấp công trình: cầu đường bộ cấp II;
  • Tải trọng thiết kế: 2 làn xe HL93 + 1 làn xe 5x10-3 MPa, tải trọng lề bộ hành: 3x10-3 MPa;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 11823:2017;
  • Tĩnh không thủy: 50m x 5.9m
  • Khổ cầu: lan can chống va xe 0.52 m + 10.98m lòng cầu + 1.15 m lề bộ hành + 0.1m lan can cầu = 12.75m;
  • Chiều dài dự án: 770.4m.
 • Qui mô sau khi thực hiện dự án:

Page 1 of 13