Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Dự án: Khu Dân cư và Thương mại dịch vụ

Hạng mục: Thiết kế đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, chiếu sáng công cộng)

 •  Vị trí: xã Tây Hòa - huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai;
 • Quy mô :
  • Quy mô dự án: 7.18 Ha
  • Cấp đường: đường phố gom đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=40 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 13m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp III

Cầu Dinh Bà:

 • Vị trí: huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô cầu trước khi nâng cấp:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79;
  • Tải trọng thiết kế: H18;
  • Tải trọng sau khi thử tải: xe thân liền: 29 tấn, xe sơ mi rơ mooc: 37 tấn; xe rơ mooc: 42 tấn;
  • Khổ cầu: 2 làn xe x 3.5m + 2 bên lề người đi x 1.0m = 9.0m;
  • Tĩnh không: 13m x 3m;
  •  Sơ đồ nhịp: 5 nhịp x 24.54m;
  • Cấp công trình: cấp III;
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I-24.54m liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.
  • Móng mố BTCT: cọc BTCT 350x350mm

Page 4 of 13