Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Tràm Chim:

 • Vị trí: huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô cầu trước khi nâng cấp:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79;
  • Tải trọng thiết kế: H18;
  • Tải trọng sau khi thử tải: xe thân liền: 20 tấn, xe sơ mi rơ mooc: 24 tấn; xe rơ mooc: 26 tấn;
  • Khổ cầu: 1 làn xe x 5.5m + 2 bên lan can x 0.4m = 6,3m;
  • Tĩnh không: 28.25m (ngang) x 5,24m (đứng). Sông Tràm Chim thuộc tuyến đường thủy kênh Đồng Tiến do trung ương quản lý thuộc kênh cấp III, thông khoảng tối thiểu yêu cầu: 30m (ngang) x 7m (đứng);
  •  Sơ đồ nhịp: 2 nhịp x 24.54m + 1 nhịp x 33m (thông thuyền);
  • Cấp công trình: cấp III;
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I-24.54m và I-33m liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 200mm.
  • Móng mố BTCT: cọc BTCT 400x400mm

Đường Nguyễn Sinh Sắc:

 • Vị trí: đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT.848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố khu vực, vận tốc thiết kế Vtk=60 km/h;
  • Bề rộng: 4 làn xe x 3.75m + 2 dải an toàn x 0.5m + 2 lề người đi x 5.0m = 26m;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN;
  • Cấp công trình: cấp II;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007;

Các cầu nâng cấp tải trọng: cầu Rạch Tre, cầu Cả Ngỗ, cầu Rạch Chùa 2, cầu Rạch Gia, cầu Rạch Cầu và cầu Bằng Lăng

 •  Vị trí: trên tuyến đường ĐT.854 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, Vtk=40 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp IV;

Cầu Sáu Quốc:

 • Vị trí: cuối đường Nguyễn Hữu Kiến và đầu đường Nguyễn Thái Học, Tp. Cao Lãnh;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=60 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp III
  • Tường chắn trên nền cọc tràm gia cố;

Page 6 of 13