Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Khu Sáu:

 • Vị trí: Km 34+550 tuyến đường ĐT.844, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô cầu, đường trước khi mở rộng, nâng cấp:
  • Cấp đường: đường cấp III đồng bằng TCVN 4054:2005;
  • Vận tốc khai thác: 40 km/h;
  • Tải trọng trục: 100 kN;
  • Tĩnh không thông thuyền: 16 x 3 m;
  • Cấp công trình: cấp IV;
  • Bề rộng cầu: 5.0m + 2 bên x 0.4m = 5.8m
  • Cấp tải thiết kế và khai thác: 18 Tấn;
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 18.6 m; 

Cầu Ngô Thời Nhậm:

 •  Vị trí: cuối đường Ngô Thời Nhậm hiện hữu giao với đường Lê Thị Riêng, phường 1, Tp. Cao Lãnh và đầu đường nội bộ khu tái định cư Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp thuộc xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Trà, Tp. Cao Lãnh;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố chính đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=60 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 26m, mặt đường xe chạy rộng 14m;
  • Cấp công trình: cấp II
  • Tường chắn và sàn giảm tải BTCT trên nền cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø400mm

Cầu Vĩnh Thạnh:

 • Địa điểm: nằm trên đường tỉnh ĐT 849, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h, cầu cấp III.
 • Cấp tải trọng cầu: HL93, tiêu chuẩn 22TCN 272-05
 • Cấp tải trọng đường: tải trọng trục đơn tính toán tiêu chuẩn 10 Tấn

Qui mô sửa chữa:

 • Loại đường: Đường ô tô;
 • Loại công trình : Công trình giao thông ;
 • Tiêu chuẩn thiết kế đường : Tiêu chuẩn TCVN 4054 : 2005 ;
 • Mặt cắt ngang đường: bằng mặt cắt ngang đường hiện hữu;
 • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng. Cấp tốc độ thiết kế Vtk = 60 km/h ;
 • Bề rộng lề đường không gia cố mỗi bên rộng 0,5m.

Tải trọng thiết kế: Tải trọng trục đơn tính toán tiêu chuẩn: 100 kN

Page 7 of 13