Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Kênh Giữa:

 • Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 846, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk=60 km/h.
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Tường chắn và sàn giảm tải BTCT trên nền cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø400mm
 • Qui mô cầu:

Cầu vượt bộ hành trước trường Đại học Kinh tế - Luật

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 1, đoạn trước trường Đại học Kinh tế - Luật, đối diện với siêu thị Coop-Mark, phường Linh Trung và Linh Xuân, Quận Thù Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng kiến trúc cầu: gồm một số phương án tiêu biểu:

Cầu Mương Khai:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 18,6m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Trụ phòng va cầu Sở Thượng:

 • Vị trí: cầu Sở Thượng, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Qui mô:
  • Cấp sông: cấp V.
  • Cấp tải trọng: Va trực tiếp: 15 tf
  • Va tiêu năng: tàu tự hành 100 DWT, sà lan kéo 100 DWT
  • Kết cấu trụ va: 4 cụm trụ va cho 2 trụ nhịp thông thuyền. Mỗi trụ 4 cọc ống thép D508mm

Cầu Bà Tơ:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 24,54m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=24,54m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D600mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D450mm

Page 9 of 13