Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Đặc điểm và qui mô công trình:

 • Cấp tải trọng khai thác: H13
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05, AASHTO LRFD

Đặc điểm kết cấu:

 • Thượng tầng: dạng cầu dàn thép Bailey DS L=15.24m, 18.288m, 24.384m
 • Mố: mố rọ đá gia cố cọc tràm
 • Trụ: dạng trụ dẻo, cọc đóng thép hình

Các cầu đã thực hiện

 • Cầu Ông Ấu
 • Cầu Mương Trâu
 • Cấu Cái Chai

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Bình Phú, Bà Tồn, Mỹ Thiện, Ông Vẽ, Ông Hưng, Rạch Chanh, Rạch Giồng, Mỹ Thiện II & Bà Phú với qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

 • Cấp tải khai thác: H30 - XB80
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
 • Kết cấu thượng tầng: Dầm BTCT DƯL I-24.54m, I-30m, bản rỗng L=15m, 18m & 20m
 • Mố trụ cầu: bằng BTCT, cọc đóng 450x450mm hoặc cọc nhồi Ø1000mm
 • Đường đắp cao đầu cầu: xử lý nền bằng giếng cát Ø400mm, gia cố vải địa kỹ thuật kết hợp tường chắn đất
 • Kết cấu cầu đảm bảo giao thông: cầu dàn thép Bailey DS L=24.384m, mố trụ cọc thép hình 2H300
 • Tường chắn & sàn giảm tải: bằng BTCT trên nền cọc ép 300x300mm

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Lộ Bằng, Tắc Vân, Trà Kha & Khúc Tréo. Với điều kiện địa hình công trình xây dựng ven sông, tầng địa chất bề mặt có chiều dày quá lớn nhưng có sức kháng cắt nhỏ và công trình mới được xây dựng ngay trên vị trí cầu cũ đòi hỏi phải có những giải pháp kỹ thuật độc đáo. Các công trinh này có qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

 • Cấp tải khai thác: H30 - XB80, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79

Trong những năm trước đây, lực lượng thiết kế của TVEn đã chủ nhiệm & tham gia thiết kế nhiều loại kết cấu thép như: dàn thép chuyên dụng dạng Bailey (thiết kế điển hình cho khu Quản lý đường bộ VII – Công ty Cơ khí Xây dựng Công trình 623 sản xuất, nhịp cầu tạm cầu Ông Hưng – Quốc lộ 1A, cầu Tắc Vân - Bạc Liêu, cầu Cái Chai - Đồng Tháp), Mabey, Eiffel, nhịp dầm thép… Các sản phẩm nghiên cứu & ứng dụng của TVEn về kết cấu nhịp cầu thép cho đã được áp dụng rộng rãi trong ngành giao thông vận tải với nhận xét & đánh giá cao của khách hàng.

Thêm vào đó, với số liệu đo đạc thử tải từ những công trình cầu đã thực hiện, TVEn càng hiểu rõ thêm bản chất của các hiện tượng công trình kết cấu nhịp thép khi khai thác để có những thiết kế ngày càng tiết kiệm và an toàn hơn.

Page 13 of 13