Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Dự án: Nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1:

 • Vị trí: Cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, thuộc Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh:
 • Qui mô trước khi thực hiện dự án:
  • Loại dự án: Công trình giao thông;
  • Cấp công trình: cầu đường bộ cấp II;
  • Tải trọng thiết kế: 2 làn xe HL93 + 1 làn xe 5x10-3 MPa, tải trọng lề bộ hành: 3x10-3 MPa;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 11823:2017;
  • Tĩnh không thủy: 50m x 5.9m
  • Khổ cầu: lan can chống va xe 0.52 m + 10.98m lòng cầu + 1.15 m lề bộ hành + 0.1m lan can cầu = 12.75m;
  • Chiều dài dự án: 770.4m.
 • Qui mô sau khi thực hiện dự án:
  • Chiều cao nâng toàn bộ cầu: 1.1m để tĩnh không thủy dưới cầu đạt 50mx7m
  • Gia cố toàn bộ mố trụ cầu bằng cọc khoan nhồi Ø1200mm;
  • Hệ giằng xà mũ bằng BTCT dự ứng lực căng sau (dầm gánh), hệ kích truyền lực, tăng cường BTCT tăng chiều cao xà mũ trụ.
 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Tái sử dụng.
  • Hệ thống thoát nước: Sửa chữa hệ thống thoát nước mặt
  • Hệ thống cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác: Sử dụng hệ thống hiện hữu
 • Hoàn thành thiết kế: 11/2023
 • Hoàn thành xây dựng: chưa áp dụng