Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Kè xử lý sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền (sau trường tiêu học Tân Phú Đông), Sa Đéc, Đồng Tháp:

 • Vị trí: Đoạn kè xử lý sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền, phía sau trường tiểu học Tân Phú Đông, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp:
 • Qui mô :
  • Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Cấp công trình: cấp IV;
  • Tải trọng thiết kế: 400 kG/m²;
  • Chiều rộng: lề bộ hành 2.7m + bề rộng lan can 0.3m = 3m;
  • Chiều dài đoạn tuyến: 85m;
  • Xử lý sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị.
 • Qui mô kè:
  • Xử lý sụt trượt bằng cột xi măng-đất đường kính Ø800mm, quTK = 600kPa, mỗi hàng cọc có 3 cọc cách khoảng 0.65m (gối lên nhau 150mm), bước hàng cọc 1.6mm;
  • Cừ ván BTCT ứng suất trước SW300, L=8m;
  • Cọc bản neo BTCT 350x350mm, bản neo 2.3x2.2x0.18m
  • Dầm giằng mũ cọc BTCT.
 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Không có
  • Hệ thống thoát nước: Thoát nước mặt
  • Hệ thống cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác: Không có
 • Hoàn thành thiết kế: 11/2023
 • Hoàn thành xây dựng: đang xây dựng