Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Các dạng công trình thiết kế bao gồm:

 • Thiết kế công trình công nghiệp;
 • Thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Thiết kế cấu kiện điển hình bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước...

Với các phần mềm có bản quyền, đặc biệt là các chương trình chuyên ngành sau đây:

 • SAP2000 phiên bản Plus và module thiết kế cầu: phân tích nội lực bằng chương trình chuyên ngành xây dựng, thiết kế các dạng cầu BTCT ứng suất trước căng sau (nhịp dầm giản đơn, nhịp dầm liên tục đúc hẫng...)
 • PreConc với quyền tác giả: thiết kế kết cấu BTCT ứng suất trước.
 • PilePro với quyền tác giả: phân tích trạng thái làm việc của các dạng cọc đóng, cọc ép, cọc vít và cọc khoan nhồi dưới tác dụng của tải trọng lên mố, trụ cầu.
 • RoadPro với quyền tác giả: phân tích cường độ, ổn định, lún nền đường hoặc bãi đắp.
 • SheetPile với quyền tác giả: phân tích kết cấu cọc ván bằng phương pháp đồ giải.
 • AutoCad 2011, ZWCad 2011, ZWCad 2012+, ZWCad 2015+, ZWCad 2018 Pro: thực hiện các bản vẽ xây dựng.

- Thiết kế vì kèo thép vượt nhịp lớn cho nhà máy.

- Thiết kế hệ thống móng cọc, đặc biệt là móng cọc ly tâm cho công trình công nghiệp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của cọc và tiết kiệm chi phí xây dựng bằng chương trình phân tích móng cọc với quyền tác giả cho công việc này.

 - Thiết kế công trình đường theo nhiều cấp tốc độ. Trong đó, chúng tôi có thể phân tích xử lý nền đường qua đất yếu bằng nhiều giải pháp: đệm cát, cọc cát - giếng cát - bấc thấm (gia tải trước hoặc kết hợp giải pháp  hút chân không), cọc đất gia cố xi măng hoặc vôi, cọc BTCT hoặc BTCT ứng suất trước, gia cố vải địa kỹ thuật. Chúng tôi sử dụng chương trình chuyên ngành RoadPro với quyền tác giả để thực hiện việc phân tích các trạng thái giới hạn về cường độ, ổn định và lún của nền đường dưới tác dụng của tải trọng đắp và hoạt tải.

- Thiết kế công trình cầu với nhiều dạng kết cấu thượng tầng: cầu thép (các dạng cầu Bailey, Mabey, Eiffel, Pony, Waren, ...), BTCT (dạng cầu dầm, bản, ...), BTCT ứng suất trước (dầm nhịp giản đơn căng trước hoặc căng sau, cầu dầm đúc hẫng).

 • Thiết kế công trình thủy lợi:

 - Thiết kế công trình kè chắn với nhiều phương án khác nhau. Tùy thuộc các yếu tố: địa hình, địa chất, thủy văn, tải trọng, chế độ khai thác, yêu cầu mỹ quan... chúng tôi đã thiết kế nhiều dạng kè khác nhau: tường trọng lực, tường cọc (cọc ván thép, cọc ván BTCT ứng suất trước), tường góc BTCT.

- Tùy thuộc dạng kết cấu kè, chúng tôi có thể sử dụng các chương trình phân tích khác nhau như: SAP2000, PilePro, RoadPro, PreConc... để phân tích và đánh giá sự hợp lý của giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của Người đầu tư.

 • Thiết kế điển hình:

Chúng tôi là tác giả thiết kế của một số kết cấu BTCT và BTCT ứng suất trước điển hình, thiết kế theo TCVN 7888, 22 TCN 272-05, TCVN 11823:2017), được sử dụng phổ biến như sau:

- Cọc ống ly tâm BTCT ứng suất trước: Ø300 ÷ Ø800 cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất, Công ty CP vật liệu Thế Giới Nhà.

- Cọc vuông BTCT ứng suất trước:100x100, 120x120, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 350x350, 400x400, 450x450, 500x500 cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất.

- Cọc ván BTCT ứng suất trước: SW-120, SW1-60, SW-180, SW-225A, SW-225B, SW-300, SW-350A, SW-350B, SW-400A, SW-400B, SW-450A, SW-450B, SW-500A, SW-500B, SW-600A, SW-600B, SW-740A, SW-740B, SW-840A, SW-840B, SW-940, SW-1100, SW-1200 cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco, Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất.

- Dầm BTCT ứng suất trước cấp tải HL93: I-12.5m, I-12.5m (cải tiến), I-18.6m, I-18.6m (cải tiến), I-23.012m, I-24.54m (có và không có khấc đỉnh dầm), I-33m (có và không có khấc đỉnh dầm) cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Beton 6, Công ty CP 620 Long An, Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.

- Dầm BTCT ứng suất trước dùng trong giao thông nông thôn cấp tải H2.8, H4, H8, H10, H18, 0.5•HL93, 0.65•HL93: I-280 (L=6, 7, 8, 9m), I-400 (L=9, 10, 11, 12m), I-500 (L=15m), I-650 (L=16,17,18m), I-900 (L=23.012m) cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Beton 6, Công ty CP 620 Long An, Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco.

- Dầm BTCT ứng suất trước cấp tải HL93 tiết diện chữ T ngược: L=20m, L=25m, L=33m cho Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới, Công ty CP Beton 6.

- Cống tròn BTCT: Ø300 ÷ Ø2000 với các cấp tải người đi, H10, H30, 0.5•HL93, 0.65•HL93, HL•93 cho Công ty TNHH MTV Xây lắp & VLXD Đồng Tháp, Công ty CP Địa ốc An Giang, Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh, Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới.