Brand Name
Năng Lực

Năng Lực

Nghiên cứu khoa học & áp dụng vào thực tiễn để thành công

TVEn có năng lực thực hiện các công việc theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102068906 ngày 23/01/2009 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00010913 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp, bao gồm các lĩnh vực chính sau đây:

1. Khảo sát xây dựng: Hạng I (đến hết ngày 24/03/2033)

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế:

 • Nhà công nghiệp: Hạng II (đến ngày 17/03/2033)
 • Giao thông đường bộ: Hạng II (đến ngày 14/12/2028)
 • Giao thông cầu đường bộ: Hạng II (đến ngày 16/01/2030)
 • Giao thông đường thủy nội địa - hàng hải: Hạng III (đến ngày 17/03/2033)
 • Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (đến hết ngày 17/03/2033)
 • Thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp thoát nước): Hạng III (đến hết ngày 11/08/2030)
 • Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III (đến hết ngày 11/08/2030)

3. Kiểm định xây dựng:

 • Giao thông: Hạng III (theo chứng chỉ năng lực đến ngày 27/04/2023), hạng II theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021

 4. Các lĩnh vực khác:

 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp, thiết kế kết cấu công trình công nghiệp, thiết kế điện công trình dân dụng & công nghiệp, thiết kế phần cơ điện công trình dân dụng & công nghiệp
 • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Tư vấn đấu thầu
 • Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ, dân dụng và công nghiệp
 • Quản lý dự án công trình xây dựng
 • Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
 • Lập trình máy vi tính
 • Xử lý nước thải; xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)