Brand Name
Năng Lực

Năng Lực

Nghiên cứu khoa học & áp dụng vào thực tiễn để thành công

Đội ngũ cán bộ nhân viên của TVEn đều rất quen thuộc với các đề tài, đề án khoa học, đặc biệt là về lĩnh vực khoa học ứng dụng. Vì vậy, công việc nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ thường xuyên và cũng là mục tiêu quan trọng để phát triển công ty.

TVEn có công trình nghiên cứu khoa học và tham gia báo cáo trong các hội thảo khoa học sau đây:

STTĐề tài / Ngày & Nơi tổ chứcGhi chú 
1 Chủ trì đề tài cấp Viện “Hoàn thiện chương trình tính toán móng cọc” PILEPRO, bảo vệ và nghiệm thu đề tài năm 2006 do Hội đồng Khoa học Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải chủ trì  
2 Chủ trì đề tài cấp Viện “Lập chương trình trên máy tính kiểm toán nền đường đắp theo 3 trạng thái giới hạn (cường độ – ổn định – biến dạng) có xét một số giải pháp xử lý nền” ROADPRO, bảo vệ đề tài năm 2008 do Hội đồng Khoa học Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải chủ trì.  
3 Tham gia báo cáo về nội dung ứng dụng các loại dầm BTCT DƯL trong các hội thảo khoa học do Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới từng được tổ chức tại các địa điểm: Bình Châu, Ninh Chữ & Đại Nam Quốc Tự  
4 Đồng chủ trì hội thảo khoa học tại Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 – Tp. Hồ Chí Minh tháng 05/2009 “Ứng dụng một số dầm mới BTCT ứng suất trước & Áp dụng công nghệ tin học trong thiết kế móng cọc & trong thiết kế nền đường đất yếu” siminar
5 Tham gia báo cáo chính hội thảo chuyên đề về “Xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau” ngày 04/12/2009 siminar2
6 Báo cáo chính chuyên đề "Một số chỉ tiêu kỹ thuật dầm BTCT dự ứng lực tiết diện chữ T ngược & nguyên lý - phương pháp tính" tại cuộc hội thảo "Giới thiệu sản phẩm bê tông đúc sẳn trong thi công Cầu Đường" ngày 29/07/2010 do Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 & Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (nay là Công ty Cổ phần beton 6) đồng tổ chức tại Khu QLGT Đô thị số 2  
7 Báo cáo chính hội thảo "Giải pháp thiết kế, thi công cống BTCT ly tâm & cọc BTCT DƯL tiết diện nhỏ" ngày 04/11/2010 tại Long Xuyên do Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang tổ chức  
8 Tham gia báo cáo hội thảo "Ứng dụng các sản phẩm bê tông dự ứng lực trong ngành xây dựng" ngày 09/07/2011 do Công ty Cổ phần Beton 6 tổ chức tại Nha Trang - chuyên đề "Phương pháp thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước"