Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

- Địa điểm: phường Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Qui mô:

  • Cầu dàn thép với sơ đồ nhịp 46,5m + 27,54m;
  • Bản mặt cầu thép liên hợp BTCT dày 130÷197mm
  • Cấp tải: 400 kG/m2;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05
  • Mố trụ cầu: bằng BTCT trên nền cọc ly tâm BTCT DƯL Ø500mm

- Loại công trình: công trình giao thông.

- Cấp công trình: cấp III.