Brand Name
STTPhần mềmMô tảTải về
PilePro

Phần mềm PilePro

PilePro do Thạc sĩ Trần Quang Thiện và Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân phát triển từ những năm 1998. Các thông tin cơ bản của phần mềm này:

 • PilePro là đề tài khoa học cấp Viện năm 2004, đã được đánh giá, nghiệm thu của Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải ngày 19/10/2006;
 • PilePro đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 08/07/2010 của Cục Bản quyền tác giả, Việt Nam;
 • PilePro là phần mềm máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của móng cọc trong nền đàn hồi theo mô hình Winkler. Tương tác giữa cọc - đất nền theo phương ngang theo tiêu chuẩn Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304:2014;
 • Kết quả phân tích bao gồm:
  • Sức kháng (sức chịu tải) của cọc theo đất nền (theo nhiều tiêu chuẩn áp dụng);
  • Chuyển vị bệ cọc, chuyển vị cọc theo chiều dài cọc;
  • 6 thành phần nội lực cọc theo chiều dài cọc, trong đó, có phân tích đặc điểm của lực dọc và thành phần sức kháng do ma sát cọc - đất. Đồng thời chương trình cũng phân tích tỷ số LRF (hệ số huy động = nội lực / sức kháng) của cọc theo vật liệu và đất nền;
  • Kiểm tra khả năng chịu lực ngang của đất theo chiều dài cọc;
  • Kiểm tra độ mảnh của cọc;
  • Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu theo chiều dài cọc, bao gồm nén/kéo uốn đồng thời, có xem xét khuếch đại mô mem do hiện tượng uốn dọc kết cấu;
  • Tính toán lún móng cọc và đánh giá;
  • Kiểm tra khả năng chịu lực của các tầng đất dưới mũi cọc;
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 1998 ÷ 2020, TCVN 11823:2017.

PilePro Version 24.1.3800.32

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 chế độ 64 bits (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7 và các chế độ 32 bits);
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 24, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Tải Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 24.1.3600.32

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Sửa lỗi tính toán sức kháng cọc đơn của cọc đóng theo đất nền;
 • Cập nhật phân tích vị trí tương đối giữa các cọc trong mô hình 3D
 • Cập nhật thư viện sức kháng cọc theo vật liệu;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 24, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Tải Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 21.20.06.02

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017;
 • Cập nhật thư viện sức kháng cọc theo vật liệu;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.8 trở lên. Tải Net Framework 4.8 tại đây
Tải về

PilePro Version 21.17.12.1

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017;
 • Hiệu chỉnh phương pháp tính sức chịu tải của mũi cọc đóng trong đất rời theo AASHTO LRFD 2017. Cụ thể: Ở công thức 10.7.3.8.6g-1 trong AASHTO LRFD 2017 và công thức 68 - Điều 7.3.8.6.7 - phần 10 - TCVN 11823:2017 trong cách xác định ql hoặc qλ. Trong hệ đơn vị N-mm, giá trị ql = qλ lấy bằng 8 lần giá trị (0.047880259•N160) đối với cát và 6 lần giá trị (0.047880259•N160) đối với cát bột không pha sét;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

PilePro Version 21.10.4.21

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung, hiệu chỉnh phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc, xác định giá trị db của cọc đóng trong đất dính và hiệu chỉnh phần nhập dữ liệu địa chất từ file Excel.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 20.15.9.20

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc, xác định giá trị db của cọc đóng trong đất dính và hiệu chỉnh phần nhập dữ liệu địa chất từ file Excel.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 20, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 19.55.12.19

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Thay thế tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 19, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Download Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

PilePro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP)
 • Nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Hổ trợ nhập tọa độ cọc bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
Tải về
2 RoadPro

Phần mềm RoadPro

RoadPro do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân phát triển từ những năm 1998. Các thông tin cơ bản của phần mềm này:

 • RoadPro là đề tài khoa học cấp Viện năm 2007, đã được đánh giá, nghiệm thu của Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải ngày 24/10/2008;
 • RoadPro đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 08/07/2010 của Cục Bản quyền tác giả, Việt Nam;
 • RoadPro là phần mềm máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của nền đất dưới tác dụng của tải trọng theo 3 trạng thái giới hạn: cường độ, ổn định, biến dạng;
 • Chương trình có khả năng phân tích một số giải pháp gia cố nền phổ biến: thay đất (đệm cát, khối vật liệu nhẹ EPS), vải địa kỹ thuật, gia cố sâu (cọc cát, giếng cát, bấc thấm, cọc xi măng - đất), cọc cứng (cọc BTCT, cọc gỗ);
 • Kết quả phân tích bao gồm:
  • Phân tích 3 thành phần ứng suất (2 thành phần ứng suất pháp tuyến và 1 thành phần cát tuyến) tại điểm vị trí bất kỳ trong nền đất dưới tác động của tải trọng;
  • Kiểm tra và hiển thị vùng biến dạng dẻo của nền đất do các tải trọng tác dụng;
  • Kiểm tra khả năng chịu tải của các lớp đất dưới tác dụng của tải trọng;
  • Phân tích ổn định trượt sâu theo phương pháp Fellenius (phân mảnh cổ điển) với mặt trượt cung tròn hoặc mặt trượt phẳng - tròn kết hợp;
  • Phân tích ổn định trượt sâu theo phương pháp Bishop với mặt trượt cung tròn hoặc mặt trượt phẳng - tròn kết hợp;
  • Phân tích lún: lún đàn hồi (tức thời), lún cố kết và lún từ biến, trong đó phần mềm có phân tích lún theo thời gian với nhiều giai đoạn đắp, bù lún;
  • Các tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9355:2013, TCVN9403:2012, TCVN 9844:2013, TCVN 9906:2014, TCVN 11820:2021, TCVN 11823:2017, TCVN 12250:2018, TCCS 41:2022/TCĐBVN

RoadPro Version 21.14.10.8

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Điều chỉnh giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

RoadPro Version 20.15.6.20

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Cho phép nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad hoặc AutoCAD R.2011;
 • Sửa giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 20 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
 Tải về

Cập nhật mới nhất: RoadPro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Cho phép nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad hoặc AutoCAD R.2011;
 • Sửa giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
  • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
 
3 AsphPav

Chương trình tính toán thiết kế áo đường mềm AsphPav

 • AsphPav là chương trình chuyên dùng để thiết kế áo đường mềm cho đường, bãi...;
 • Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 211:2006

AsphPav Version 21.14.10.8

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về
4 ReiConc

Chương trình tính toán bê tông cốt thép thường ReiConc

 • ReiConc là chương trình chuyên dùng để thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thường cho mọi loại cấu kiện: dầm, cột, cọc với tiết diện bất kỳ theo 3 trạng thái giới hạn: cường độ, sử dụng và đặc biệt;
 • Xây dựng quan hệ lực dọc - moment cho tiết diện bất kỳ theo 2 trục tọa độ vuông góc (6 thành phần lực);
 • Kiểm tra gần toàn diện các yêu cầu cấu tạo: chiều dày lớp bê tông bảo vệ, phân bố cốt thép chống nứt, cốt thép chống co ngót, cốt thép chống co giãn nhiệt...
 • Tự động phân tích nội lực và kiểm tra bản mặt cầu BTCT, lan can cho người đi bộ, xe thô sơ, xe ô tô có xem xét đến tải trọng va xe hoặc tải trọng sử dụng của người với đặc điểm thiết kế theo đường chảy.
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: ACI 318-19, AASHTO LRFD 2020, TCVN 11823:2017
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 29/05/2023 của Cục Bản quyền tác giả, Việt Nam;
 

ReiConc Version 23.12.360.64

Lưu ý:

 • Sửa lỗi đồ họa;
 • Phân tích và sửa lỗi để chương trình thực thi ổn định;
 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 23 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
Tải về
5 RigidPav

Chương trình tính toán thiết kế áo đường cứng (mặt bê tông xi măng) RigidPav

 • RigidPav là chương trình chuyên dùng để thiết kế áo đường cứng cho đường, bãi...
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: 3230/QĐ-BGTVT, 22TCN 223:1995
Tải về 
6 PreConC

Chương trình tính toán bê tông cốt thép ứng suất trước PreConc

 • PreConC đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 25/01/2016 của Cục Bản quyền tác giả;
 • PreConC là chương trình máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép ứng suẩt trước, đặc biệt là đối với dạng căng trước như: dầm (dầm nhà ứng suất trước, dầm cầu ứng suất trước,...), cọc (cọc ly tâm, cọc vuông ứng suất trước, cọc ván ứng suất trước...);
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: ACI 318-19, AASHTO LRFD 2020, TCVN 11823:2017, 22TCN 272-05
Tải về
7 QMC  Chương trình vẽ chi tiết và thống kê thép xây dựng QMC
 • QMC là chương trình máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng, dùng để thống kê và vẽ triển khai chi tiết thép dùng trong AutoCad và ZwCad;
 • Bán kính uốn cốt thép tròn, chiều dài cấu tạo sau đoạn uốn... được tự động thực hiện khi có yêu cầu của người sử dụng;
 • Bảng tra thép hình và thư viện thép hình phong phú;
 • Các tiêu chuẩn cấu tạo cốt thép tròn áp dụng: ACI 318-19, AASHTO LRFD 2020, TCVN 11823:2017;
 • Xuất kết quả triển khai sang AutoCad và ZwCad với các đường DIM đầy đủ và rõ ràng;
 • QMC đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 13/06/2023 của Cục Bản quyền tác giả;
Tải về