Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Qui mô sửa chữa:

  • Loại đường: Đường ô tô;
  • Loại công trình : Công trình giao thông ;
  • Tiêu chuẩn thiết kế đường : Tiêu chuẩn TCVN 4054 : 2005 ;
  • Mặt cắt ngang đường: bằng mặt cắt ngang đường hiện hữu;
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng. Cấp tốc độ thiết kế Vtk = 60 km/h ;
  • Bề rộng lề đường không gia cố mỗi bên rộng 0,5m.

Tải trọng thiết kế: Tải trọng trục đơn tính toán tiêu chuẩn: 100 kN