Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Sắt Quay:

 • Vị trí: Cầu Sắt Quay và cầu Hang nằm trên đường Trần Phú, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đô thị, vận tốc thiết kế Vtk=40 km/h.
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN.
 • Qui mô cầu:

Cầu Sắt Quay:

 Cau Sat Quay New

Cầu Hang:

Cau Hang

  • Khổ cầu:
   • Trước khi mở rộng, nâng cấp: 4,2m, không có lề bộ hành
   • Sau khi mở rộng, nâng cấp: 4,2m + 2 lề bộ hành x 1,2m.
  • Tĩnh không: theo hiện trạng cầu Sắt Quay 30m x 6m; cầu Hang 7m x 2m
  • Cấp tải:
   • Trước khi mở rộng nâng cấp: 2,5 Tấn
   • Sau khi mở rộng nâng cấp: 8 Tấn, người đi 300 kG/m²
  • Sơ đồ nhịp:
   • Cầu Sắt Quay: 3 nhịp x (14 khoang x 3,048m) = 42,672m
   • Cầu Hang: 1 nhịp x 10,6m
  • Kết cấu nhịp:
   • Cầu Sắt Quay: cầu thép Mabey. Trước khi nâng cấp: dạng SS (1/1); sau khi nâng cấp: dạng DS (2/1)
   • Cầu Hang:  Trước khi nâng cấp: nhịp dầm thép liên hợp bản mặt cầu BTCT; sau khi nâng cấp: nhịp dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=10,6m).
  • Trụ phòng va: có sẳn, không nâng cấp gì thêm
 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Trụ đèn STK cao 8m, cần đèn cao 2m, vươn xa 1,5m.
   • Bóng đèn loại LED 112W, ánh sáng trắng.
  • Hệ thống cấp nước và ống kỹ thuật: kết cấu đỡ ống cấp nước, cáp quang và cáp điện.
 • Hoàn thành thiết kế: 03/2018
 • Hoàn thành xây dựng: 12/2019