Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

TVEn đã hoàn thành việc thử tải 3 cầu GTNT (giao thông nông thôn), bao gồm: cầu Đồn Điền, cầu Cái He và cầu Rau Cần:

 • Địa điểm: tuyến đường huyện ĐH.69, thuộc huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV
 • Qui mô:
  • Loại công trình: cầu giao thông đường bộ
  • Cấp công trình: cấp IV
  • Khổ cầu: 3,6m + 2 lề x 0,2m = 4m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12m
  • Cấp tải thiết kế: H8
  • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Cầu Đồn Điền: 7 tf (xe thân liền), 11 tf (xe sơ mi rơ moóc), 14 tf (xe rơ moóc)
  • Cầu Rau Cần: 7 tf (xe thân liền), 11 tf (xe sơ mi rơ moóc), 14 tf (xe rơ moóc)
  • Cầu Cái He: 5 tf (xe thân liền), 8 tf (xe sơ mi rơ moóc), 10 tf (xe rơ moóc)
 • Năm thực hiện: 2017