Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp III
 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 4,2m + 2 bên x 0,87m = 6,02m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 42,372m (14 panô x 3,048m)
  • Cấp tải thiết kế: xe 5 tf (22 TCN 18-79)
  • Loại kết cấu: cầu thép Mabey, mố cầu BTCT, trụ cầu trên nền cọc thép Ø600mm
 • Kết quả kiểm định:
  • Xe thân liền: 5 tf
  • Xe sơ mi rơ moóc: 6 tf
  • Xe rơ moóc: 6 tf
 • Năm thực hiện: 09/2017