Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV
 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 9,7m + 2 bên x 0,4m = 10,5m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12,5m
  • Cấp tải thiết kế: H30 (22 TCN 18-79)
  • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố và trụ cầu BTCT, cọc BTCT 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Không giới hạn tải trọng cầu
 • Năm thực hiện: 2017