Brand Name

Công Trình Tiêu Biểu

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1714

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1714.

Các dạng công trình đã thiết kế

Các dạng công trình thiết kế bao gồm: Thiết kế công trình công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế cấu...

Dầm cầu BTCT DƯL dùng trong giao thông nông thôn thiết kế theo quyết định 3095/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013

Công trình giao thông nông thôn là một trong những quan tâm của xã hội đến đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa. Vì thế, trong những năm qua, nhân sự của...